Μαλακό Gel

Μαλακό Gel σε περισσότερους από 50 διαφορετικούς χρωματισμούς που δεν καταστρέφει το νύχι γιατί αφαιρείτε μόνο με ένα ειδικό διάλυμα και δεν χρειάζεται τροχός .