Γαλλικό και Απλό βερνίκι

  • Γαλλικό
  • Απλό βερνίκι  (χέρια)
  • Απλό βερνίκι  (πόδια)

Γαλλικό και Απλό βερνίκι σε ποικιλία χρωμάτων